Bijbelcentrum

Leven

WAT IS HET DOEL VAN MIJN LEVEN? 

Wie herkent deze vraag niet?

Als je op een kruispunt in je leven staat.  
Als je een keuze moet maken voor bijvoorbeeld studie of werk.  
Als het in het leven anders gaat dan je dacht.  
Als je op zoek bent naar de zin van het leven.  
Als de nood om je heen of in je eigen leven op je afkomt.  
Zomaar opeens kunnen de vragen dan komen.  

WAAROM BEN IK HIER? WAAR GA IK HEEN?  

De Bijbel, het Boek van God, geeft antwoord op onze levensvragen. De Bijbel vertelt ons over de God van het leven, over het begin van het leven en waarom we hier op aarde zijn.  

God heeft ons gemaakt, Hij is onze Schepper. Hij heeft ons goed gemaakt met als doel Hem lief te hebben, Hem te eren en te leven zoals Hij dat van ons vraagt. In de Bijbel vertelt God wat Zijn wil is. Daarin staat ook dat het doen van Zijn wil echt geluk, echt leven geeft, omdat God goed is. Hij zegt: ´Doet dat en u zult leven!’  

In ons leven zijn we vaak niet echt gelukkig. We merken dat het leven moeite en onrust kent en ook verdriet en vragen geeft. In jouw leven misschien ook?  

Dit laat zien dat het ergens misgegaan is. Maar waar? Dat gebeurde met de zondeval. Toen kozen Adam en Eva, de eerste mensen, ervoor om niet naar God maar naar de duivel te luisteren. Vanaf dat moment zijn ze het doel van hun leven kwijtgeraakt. Voor zichzelf, maar ook voor iedereen die daarna geboren is. Adam zette de wissel voor alle mensen om, omdat hij ons vertegenwoordigde. En dat is te merken. Zoals Adam en Eva deden, zo doen nog steeds alle mensen zonden. Dat zijn de verkeerde dingen die we denken, zeggen en doen. En de straf op de zonde is de dood.  

ALS DIT ZO IS, WAAROM LEVEN WE DAN NOG? WAT IS HET DOEL VAN MIJN LEVEN? JEZUS CHRISTUS IS HÉT LEVEN…  

Gelukkig lezen we in de Bijbel nog meer. De dood heeft niet het laatste woord. Het leven is niet doelloos. Er is vernieuwing, herstel mogelijk!  

Want de Zoon van God, Jezus Christus, is naar deze aarde gekomen. Hij kwam om de wil van God te doen door Gods wet te houden. Hij kwam ook om voor de zonde te betalen door te lijden en te sterven. Dat heeft Hij vrijwillig en uit liefde gedaan. En dat niet alleen, Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Door Zijn sterven en opstanding heeft Hij de weg gebaand tot God. Daardoor is weer écht leven mogelijk!  

Als je Jezus Christus door het geloof mag leren kennen, dan wordt je leven weer hersteld zoals het was bij de schepping. We noemen dat herschepping. Dat is een leven in een herstelde relatie met God, als je Redder, je Helper, je Gids. Zijn wil, zoals beschreven in de Bijbel, wordt dan belangrijk voor je. Dan valt het je niet zwaar om zo te leven, want je hebt God lief.  

Jezus heeft op aarde laten zien dat de wil van God goed is. Hij opende de ogen van blinden, Hij genas zieken. Hij had er alles voor over om ongelukkige mensen weer gelukkig te maken. Alléén door Jezus kunnen ook wij God, onze Schepper, weer leren kennen en met Hem leven. Jezus heeft niet alleen de weg gebaand, maar Hij ís Zelf de weg terug naar God. Hij heeft gezegd: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven!” Bijbel: Johannes 14 : 6. Daarom zullen we Hem persoonlijk moeten leren kennen!  

Door Hem is er vergeving van al onze zonden mogelijk. Dat geeft troost en hoop in dit leven én na dit leven.  

MISSCHIEN DENK JE NU WEL: MAAR HOE KOM IK DAN AAN DAT NIEUWE LEVEN? HET DOEL VAN HET LEVEN VINDEN WE IN DE BIJBEL. DAARIN LEZEN WE DE BOODSCHAP VAN GOD.  

Tijdens Zijn leven hier op aarde zei Jezus tegen de mensen: Bekeert u, en gelooft het Evangelie. (Markus 1 : 15)

Wat is bekering? De Bijbelse woorden voor bekering hebben twee betekenissen. In de eerste plaats betekent bekering ‘berouw hebben’. De bekering begint in het hart met berouw over de zonde. In de tweede plaats betekent bekering: ‘zich omkeren’. Dat betekent: keer je om naar Mij, breek ook met de verkeerde dingen (de zonden). Zoek niet langer het geluk in jezelf, in het belangrijk vinden van jezelf. Zoek het ook niet langer in de wereld, door altijd maar meer te willen. Daar is de vervulling van het leven nooit in te vinden.  

Vandaag zegt God ook tegen jou: Zoekt mij, en leeft! (Amos 5 : 4) en Die mij vroeg zoeken zullen Mij vinden! (Spreuken 8 : 17)

Dan krijgt het leven weer het echte doel: God lief hebben, Zijn wil zoeken en daarnaar leren leven. Jezus noemt dat: God liefhebben met heel je hart, met alles wat in je is, en je naaste als jezelf. Bijbel: Markus 12:30. Dan krijgt onze Schepper weer de eerste plaats in ons leven. En na dit leven zal je dan eeuwig, dat betekent zonder einde, bij God in de hemel zijn. Daar is geen zonde meer en daarom ook geen moeite, pijn en rouw. Dat is pas écht leven!  

Johannes 17 : 3
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten