Nieuw leven! | Lente

Het is koud. De bomen zijn kaal. De dagen kort. Er is nauwelijks een bloemetje te zien. Als het winter is, lijkt de natuur wel dood te zijn. Wat kun je dan uitzien naar leven, nieuw jong leven. Soms duurt het lang, maar opeens zie je de eerste groene blaadjes en bloemknoppen tevoorschijn komen. Heerlijk, de lente breekt aan!  

Lente: springende lammetjes in de wei, bloeiende bloemen en fladderende vlinders. Nieuw leven na een periode van dorheid. Lente geeft hoop!

In de Bijbel, het boek van God, lezen we ook over winter en lente, over dood en leven. Eerst is alles zeer goed en mooi gemaakt door God. Want God is almachtig! Een heerlijk begin van de aarde. Maar helaas is dit niet zo gebleven. Het kwaad is gekomen door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen tegen God. De gevolgen daarvan zijn te merken in ons leven en om ons heen. Op zeker moment krijgen we allemaal te maken met moeite, verdriet en ellende. En uiteindelijk komt voor iedereen de dood, als straf op de ongehoorzaamheid tegen God.  

Maar de Bijbel vertelt meer. De Bijbel bevat goed nieuws! Een boodschap van lente, van hoop, van leven! God heeft Zijn Zoon naar de aarde gezonden. Zijn Naam is Jezus, Hij ís ‘Het Leven’, Hij kwam om het kwaad te overwinnen en vrede met God in het leven van mensen te brengen. Wat is God goed!  

Om het leven te verdienen moest het in Jezus’ leven eerst winter worden. Hij is gestorven aan het kruis. Jezus, Die het Leven is, werd gedood. Maar de dood had niet het laatste woord. Het is lente geworden! Jezus is opgestaan uit de dood. Daarom zegt Hij in de Bijbel: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. En elk mens die in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat?  

Johannes 11 : 25-26 
Jezus zeide tot haar: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven; en een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?’

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten