Jezus geboren | Kerstfeest

Kerst, het feest van kerstbomen, lichtjes en een stal. Het feest van huiselijke warmte en gezelligheid. En van lekker eten niet te vergeten… Maar, wat is de betekenis van Kerst?

KERST  

Kerstfeest herinnert ons aan de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Al eeuwenlang wordt Zijn komst naar deze aarde gevierd. Hij kwam om mensen zalig, dat is weer echt gelukkig, te maken. Maar: ‘Zijn wij ongelukkig dan?’  

DE GOEDE SCHEPPING VAN GOD 

De Bijbel, het boek van God, vertelt ons over het begin van de aarde. Eerst was er niets, behalve God. Hij is er altijd geweest. God is de Schepper (Ontwerper en Maker) van de hemel en de aarde. Ook de mens is door God geschapen. Alles was helemaal goed, perfect!   

De eerste mensen waren Adam en Eva. Zij hadden een ongeschonden relatie met God en elkaar. Hun leven vertoonde volkomen vrijheid. God had hen lief en zij hadden God en elkaar lief. Als ze God altijd uit liefde zouden gehoorzamen, zouden ze voor eeuwig leven in het paradijs Dat had God beloofd. Hiervoor had Hij een overeenkomst, een verbond, met hen gemaakt.   

DE ZONDEVAL  

Helaas waren Adam en Eva ongehoorzaam. Ze wilden gelijk zijn aan God en zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Hierdoor is alles anders geworden. Nu leven wij, hun nakomelingen, niet langer meer in vrede met God en onze naasten. De goede relatie met God is verbroken. We zijn vervreemd van God. We kennen Hem niet meer. Hierdoor is de mens  heel ongelukkig geworden. We zijn ons levensdoel kwijt, dat noem je zonde. Trots, egoïsme, oneerlijke macht, gierigheid, vijandschap en opstand hebben de plek ingenomen van de liefde tot en gehoorzaamheid aan God. Ook de liefde tot onze medemens is verstoord en niet meer zoals God het bedoeld heeft. We hebben er allemaal mee te maken. We lijden allemaal aan dezelfde kwaal: de zonde. De symptomen van deze aandoening zijn voor ons allen merkbaar: gebrokenheid, pijn en verdriet. Ruzie en geweld. Ziekte en rouw.  

Is dat nu een goede boodschap? Dat geeft toch geen reden om feest te vieren?  

Johannes 3 : 17
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden!

DE GEBOORTE VAN JEZUS, DÉ ZALIGMAKER   

Toch wel, want de Bijbel is eerlijk en de Bijbel geeft hoop! Als de oorzaak van deze aandoening, de zonde, aangepakt wordt gaan we weer voldoen aan ons levensdoel: leven in vrede en harmonie met God en de mensen om ons heen.  

Na de zondeval zette God geen punt. God is namelijk rechtvaardig, maar ook barmhartig. Zijn hart brandt van liefde voor deze gebroken wereld, die Hij heeft gemaakt. Hij had een reddingsplan, een goed plan! Want God was goed, God is goed en God blijft goed. Direct na de rampzalige keuze van Adam en Eva beloofde God een Redder, een Zaligmaker, naar deze wereld te sturen. Iemand die de gebroken relatie met God kon herstellen en de straf op de zonde overnemen. Hij deed het onrecht te niet en overwon de dood. Zo kan God weer een volmaakt gelukkig leven schenken aan allen die in Hem geloven.  

Hoe dan? God gaf hiervoor het liefste wat Hij had: Zijn Zoon Jezus.  

God Zelf maakte door een engel de komst en geboorte van Zijn Zoon bekend, eerst aan Maria en haar verloofde Jozef. Later ook aan herders en wijze mannen uit het Oosten. Jezus werd geboren in een stal in Bethlehem. Hij ruilde de heerlijkheid bij Zijn Vader in de hemel in, voor een leven  in deze gebroken, onzekere, vijandige wereld. Hij bleef God en werd Mens. Hij kwam om Zijns Vaders wil te doen, want alleen Hij kon de verbroken relatie tussen God en mens weer herstellen.  
Dat is Kerst: Jezus Die Zichzelf liet vernederen, letterlijk naar beneden halen, om geboren te worden uit een onaanzienlijke jonge vrouw, de maagd Maria, in een beestenstal. Het begin van Zijn leven hier op aarde. 

Wat heeft Jezus nog meer gedaan? Lees verder over Goede Vrijdag en Pasen.  

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten