Jezus gestorven en opgestaan | Goede Vrijdag en Pasen

Paasfeest, het feest van de lente, van vrolijke gele kleuren, chocolade eitjes en de paashaas. We genieten van een paar vrije dagen en van de eerste warme zonnestralen op onze winterhuid. Maar is dat wat christenen met Pasen vieren? En wat heeft Goede Vrijdag er eigenlijk mee te maken? En waarom is die vrijdag eigenlijk ‘goed’? 

HET DOEL VAN JEZUS KOMST  

We lazen dat met Kerst de geboorte van Jezus wordt gevierd. Hij kwam op deze aarde om mensen te redden en om Zijn hemelse Vader te eren. Jezus werd mens, maar bleef God.    

JEZUS VOLGEN 

Tijdens Zijn leven op aarde deed Jezus wonderen: Hij genas zieken, opende blinde ogen en bevrijdde mensen van occulte machten. Ook gaf Hij onderwijs en sprak met diepe wijsheid. Hij was bewogen met mensen, zocht hen en riep hen op om Hem te volgen. Hij maakte geen onderscheid tussen eerlijk of oneerlijk, tussen arm of rijk. Corrupte ambtenaren, eenzamen, prostituees, vissers, ouders, kinderen, soldaten: Hij ontving hen en at met hen. Zo liet Hij zien Wie God is en maakte Hij Zichzelf bekend als de beloofde Zoon, de Verlosser.  

GOEDE VRIJDAG 

Maar dat was niet alles. Een volmaakt leven leiden was niet voldoende om de mens na de zondeval te verlossen van de zonde. Jezus moest als zondeloos mens tóch sterven, dat was immers de voorwaarde in de overeenkomst tussen God en de mens. Hij kon de zonde niet door de vingers zien. In de Bijbel staat:
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (Jesaja 53 : 5)

Op Goede Vrijdag werd Jezus -onschuldig- veroordeeld tot de meest vervloekte dood: het kruis! En hoewel Hij de macht had om Zichzelf te bevrijden, deed Hij dit niet. Hij wilde Zijn leven geven. Hiervoor was Hij in de wereld gekomen. Daarom bad Hij zelfs aan het kruis om vergeving voor Zijn moordenaars. Uiteindelijk waren Zijn laatste woorden: ‘Het is Volbracht’. Daarmee zei Hij: ‘Vader, Ik heb gedaan wat U gevraagd heeft. Ik heb zondeloos geleefd tot Uw eer en Mijn leven gegeven. Ik heb de straf op de zonde gedragen, om velen daarvan te verlossen!’ 

Terwijl Jezus stierf aan het kruis, bereidde het Joodse volk zich voor op het Paasfeest (Pesach). Al eeuwenlang vierden zij tijdens dit feest de bevrijding uit Egypte, waar ze 400 jaar als slaven waren behandeld. En juist tijdens dit Paasfeest gebeurde er iets bijzonders! 

PASEN 

Want nadat Jezus drie dagen in het graf is geweest, stond Hij op uit de dood. God de Vader heeft Hem opgewekt als bewijs dat het offer dat Zijn Zoon had gebracht, Zijn leven, voldoende was. Hiermee was de weg terug tot God geopend. Dat is Paasfeest! Gods Zoon opgestaan uit de dood, als de Overwinnaar! Hierdoor kunnen mensen bevrijd worden van de macht van het kwaad en de zonde. Want Jezus Zelf heeft gezegd:  

Johannes 11 : 25-26
Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En iedereen, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Lees verder over Hemelvaart en Pinksterfeest.

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten