Levensoorsprong | Adam en Eva

Bijbel: Genesis 1 en 2

U bent vast wel eens onder de indruk geraakt van de natuur om u heen. Het bruisen van de zee, de machtig bergen, of zomaar van een kleine bloem met prachtige kleuren in het open veld. U staat op zulke momenten misschien even stil. U luistert naar het gezang van de vogels en u verwondert zich over het gefladder van een vlinder. Het spreekt allemaal van leven. Het schildert ons een indrukwekkende creatie. Het laat ons vragen stellen: waar komt dit vandaan? Waar komen wij vandaan? Het fluistert ons toe: ziet u Wie er achter dit alles zit? De Bijbel geeft op deze vragen antwoord.  

DE BIJBEL IS HET BOEK VAN GOD

De Bijbel vertelt ons over het begin van het leven. Al op de eerste bladzijde staat er dat God er was, voordat er iets anders was. God is eeuwig, dat betekent zonder begin en zonder eind. Een indrukwekkende gedachte. En deze God heeft de aarde geschapen, zonder iets. God kan alles, Hij is almachtig.  

God is ook uw Schepper. Hij heeft de mens wonderlijk en mooi gemaakt. De eerste mensen waren Adam en Eva. Zij leken op hun Schepper. Aan hen was te zien dat God hen gemaakt had. Adam en Eva kenden God. Ze hielden van Hem en deden wat Hij wilde. Ze leefden met God en waren volkomen gelukkig. Ze hadden geen verdriet, geen pijn of ziekte ook de dood was er niet.  

God had Adam en Eva een prachtige tuin (het Paradijs) gegeven op deze aarde. Adam en Eva ervaarden elk moment de liefde van God. Ze hadden van God alles gekregen om goed te kunnen leven en in vrede hun levensweg te gaan. Het paradijs stond vol vruchtenbomen, elke dag was er meer dan genoeg voor hen. Want God is een God van overvloed.  

WAT EEN GOED BEGIN VAN HET LEVEN

Maar waar is dat gebleven? De aarde lijkt helemaal niet meer op een Paradijs. Wat is er gebeurd, dat alles nu zo anders is? Ja, enerzijds zien we nog resten om ons heen van dat indrukwekkende begin. Denk aan de schoonheid van de ongerepte natuur of de tederheid van een pasgeboren baby. Tegelijk is er ook moeite, strijd en verdriet.  Veel mensen hebben honger, lijden pijn of zijn ziek. Daarnaast worden we in ons eigen leven en het leven van anderen geconfronteerd met egoïsme, haat, nijd en allerlei vormen van kwaad dat we elkaar aandoen. En de onvermijdelijke dood hangt als een schaduw over ons leven.  

We lezen in de Bijbel, het Boek van God hoe dit komt.
Adam en Eva mochten van alle bomen eten en genieten van de heerlijke vruchten, behalve van één boom. God is de Maker en daarom ook de Eigenaar van alles. Hij vraagt met recht vrijwillige liefde en gehoorzaamheid van Zijn schepsel, de mens. Voor Adam en Eva was dit niet moeilijk, want God had hen helemaal goed gemaakt en ze wilden niets liever dan naar God luisteren.  

Maar op een dag is het totaal mis gegaan. Adam en Eva lieten zich verleiden door de duivel. Hij werd eerder geschapen dan de mens. En hij werd de eerste en grootste vijand van God. De duivel woonde eerst als goede engel bij God, maar hij wilde machtiger zijn dan God en stond daarom tegen Hem op. Hierdoor was er voor hem geen plaats meer in de hemel, want het kwaad hoort niet bij God. De duivel zocht daarom zijn prooi op deze aarde, in het pronkjuweel van Gods schepping: de mens. Hij verdraaide op slinkse wijze de woorden van God. Adam en Eva luisterden naar deze leugenaar en aten van die ene boom waar ze niet van mochten eten.  

De gevolgen zijn verschrikkelijk. Vanaf dat moment wisten ze niet alleen wat goed was, maar leerden ze ook het kwaad kennen. Omdat zij tot nu in een volmaakt ongerepte natuur leefden was kleding voor hen niet nodig. Maar door de zonde begonnen ze zich voor  hun naaktheid te schamen.  Ze werden bang voor God en vluchtten voor Hem weg. Ze gaven elkaar de schuld van wat er gebeurd was en de eerste ruzie ontstond.  

DE GOEDE SCHEPPING VAN GOD IS EEN CHAOS GEWORDEN

De volstrekte harmonie is verdwenen en daarvoor in de plaats is de dood gekomen. Als straf op de ongehoorzaamheid. Een aangrijpende werkelijkheid, waar we allemaal mee te maken hebben.

Is daarmee ook alles gezegd? Als dit zo is, waarom leven we dan nog? Waarom bestaat de aarde dan nog? Regeert God nog wel? Waar is Hij?

Heeft God de aarde en de mensheid aan het lot overgelaten? Nee, want terwijl op aarde alles is veranderd, is God niet veranderd. Ook dát lezen we in de Bijbel. De eerste reactie van God, na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, laat Zijn liefde en goedheid zien. Al voor de zondeval lag Gods verlossingsplan klaar. Al in de eeuwigheid had Gods Zoon Zich bereid verklaard om de straf op de zonde te dragen. Daarom kon  de God van het leven Adam en Eva opzoeken. God riep de bevende Adam. ‘Waar ben je?’ zo klonk Zijn stem in de gebroken wereld. God sprak met Adam en Eva. Hij vroeg wat er gebeurd was. Hij luisterde naar hun antwoorden. Adam gaf Eva de schuld. Eva gaf de duivel de schuld.  

En God? Wat deed Hij? Direct na de zondeval kwam God met een indrukwekkende belofte. God liet de gevallen mens niet aan het lot over, maar zei: Ik kom Zelf naar deze aarde toe. Ik kom om te strijden tegen het kwaad, Ik kom om de dood te overwinnen! Ik kom om de macht van Mijn tegenstander, de duivel, te breken en de mensen weer te redden, om hen zalig (dat is volstrekt gelukkig) te maken.   

GOD SCHENKT NIEUW LEVEN

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leve hebbe. (Johannes 3, vers 16)

Jezus Christus is de Zoon van God. God beloofde aan Adam en Eva Zijn Zoon Jezus. God is volkomen goed, heilig en rechtvaardig. Daarom kan Hij het kwaad niet accepteren en ook niet door de vingers zien. God moet ongehoorzaamheid wel straffen, omdat Hij rechtvaardig is. Maar God vertelt ons dat Zijn Zoon de straf heeft willen dragen. Er is een weg terug naar God. Een weg die God zelf heeft uitgedacht. Een weg die Jezus Christus heeft gebaand.  

Ook wij leven zonder God, maar nog steeds zoekt God mensen op. Hij roept ook u: waar ben u? Hij vraagt u: keert u om naar Mij en geloof in Jezus Christus Mijn Zoon. God verandert levens van mensen die nu nog zonder God leven. Hij wil herstellen wat wij kapot gemaakt hebben. Hij wil uit genade nieuw leven geven!  

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten