Levensverandering | Manasse de crimineel

Bijbel: 2 Kronieken 33

Wie kent de verhalen niet van mensen die bruut geweld plegen. We lezen erover in de krant, we horen het op de radio, we zien beelden ervan. De gevangenissen getuigen ervan, in ons eigen land en overal in deze wereld. Moord, doodslag, berovingen, diefstal; de lijst is nog veel langer. Misschien heeft u er in uw eigen familiekring wel mee te maken (gehad). Het kan ook zijn dat u dit leest en denkt: ik ben er zelf één van. Misschien vraagt u zichzelf af: is er ooit nog wel verandering mogelijk, echte levensverandering? Laat het verhaal van Manasse tot aansporing en bemoediging zijn.

Manasse woont in het land Israël. Hij is de kroonprins. Zijn vader Hizkia zorgt goed voor hem en in zijn opvoeding krijgt Manasse te horen hoe goed en belangrijk het is om naar de wil van God te leven. Steeds weer klinkt het in zijn leven: heb God lief boven alles en je naaste als je zelf.  

Op een dag sterft koning Hizkia. Er komt een troonwisseling en vanaf nu regeert Manasse. Al snel wordt duidelijk dat hij een totaal andere koers kiest dan zijn vader. Van de Bijbel moet hij niets (meer) hebben. Hij maakt zelf wel uit wat goed en kwaad is. Manasse houdt zich bezig met occultisme en magie. In zijn paleis komen tovenaars en toekomstvoorspellers te wonen. Manasse raakt helemaal in de ban van het kwaad. Dit gaat zelfs zover dat hij zijn eigen kind  als offer laat verbranden. Vreselijk! 

In het land komt vrijheid en ruimte voor overspel en allerlei seksuele losbandigheid. Manasse wil dat het volk de zon, maan en sterren aanbidt, in plaats van God, de Schepper van hemel en aarde. Manasse heeft alles wat goed was overboord gezet en alles wat kwaad is binnenboord gehaald. Manasse leeft zijn leven zonder God. De Bijbel is voor Manasse een gesloten boek geworden.  

Misschien u herkent u zich in de levenskeus van Manasse? Vroeger wel naar de kerk geweest of verhalen uit de Bijbel gehoord. Een opa of oma gekend die christen was, maar u? Van u hoeft het niet meer. U wilt uw eigen leven bepalen, zelf uitmaken wat u doet. De Bijbel zegt u niets meer.  

En toch? Bent u nu echt gelukkig? Het leven van Manasse krijgt een onverwachtse wending. Hij komt in de gevangenis terecht. Daar zit hij te midden van vier muren. Eenzaam en alleen. Vastgebonden, hij kan geen kant meer op. Geen vrijheid meer. Geen eigen keuzes meer. Niets. En daar krijgt hij het toch benauwd. De Bijbel is er duidelijk in: wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Daar, in de stilte van de cel, gaat zijn hele leven door zijn gedachten. Een levensboek vol zwarte bladzijden gaat open. Op elke bladzijde staat: ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb voor de dood, in plaats van voor het leven gekozen. Manasse wordt bang, heel bang.  

Manasse denkt terug aan zijn vader. Aan de God van zijn vader. In plaats van God en zijn naaste liefhebben heeft hij God  en zijn naaste gehaat. Manasse wordt intens verdrietig. Hij voelt zijn schuld. Hij krijgt berouw. En daar in de donkere cel buigt Manasse zich voor God. Er vindt een geweldige levensverandering plaats. God heeft hem stil gezet, door Zijn Geest; de Heilige Geest.   

Manasse is tot zichzelf gekomen, heeft een afkeer van het kwaad gekregen en is teruggekeerd naar God. En God, ontvangt Hij die wegloper? Ontvangt Hij brute moordenaars, grove criminelen en haters van Zijn Woord? Ja, God hoort het angstig roepen van Manasse. Ook voor Manasse is er vergeving en een weg terug. Ook daar is de Bijbel duidelijk in: “Die op de HEERE vertrouwt, die zal de goedertierenheid (=goedheid) omringen!” Dat kan, omdat Jezus Christus gekomen is. Hij heeft tussen twee moordenaars gehangen aan het kruis. Jezus bidt voor vijanden. Jezus heeft ook voor Manasse gebeden, geleden en de straf op zijn ongehoorzaamheid betaalt. Jezus is gekomen om mensen die leven zónder God, weer een leven mét God te geven. Jezus weet als geen ander, hoe goed, hoe heerlijk dat leven is. Daarom had Hij er Zijn eigen leven voor over. Zo groot, zo rijk is de genade en vergevingsgezindheid van God. Toen in de tijd van Manasse en vandaag nog!  

Soms geeft God gebeurtenissen in het leven om ons aan het denken te zetten. Dat kunnen ook moeilijke, verdrietige situaties zijn. Bedenk dan dat God die omstandigheden wil gebruiken om ons stil te zetten. Om ons te laten nadenken over ons leven en de levensweg die we gaan.  

Zo roept God nog steeds mensen: keer terug! Verlaat de weg zonder Mij en vind het leven in Mij. Zoals in het leven van Manasse een geweldige verandering gekomen is, zo kan God ook onze levens veranderen. Manasse is er goed mee geweest en het volk Israël ook. Jij zal er ook goed mee zijn!  

2 Kronieken 3 : 12-13
En als Hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan, en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen, En bad Hem; en Hij liet Zich van hem verbidden, en hoorde zijn smeking, en Hij bracht hem weder te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse, dat de HEERE God is.

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten