'Mijn vrede geef Ik u' | Kerst 2023

Kerst 2023.  Ruim 2000 jaar geleden werd Jezus geboren. Een enorm engelenkoor zong: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’ (Bijbel, Lukas 2 vers 14). Jezus, Zoon van God en Koning van de vrede, kwam naar deze aarde.  
Misschien roept dit wel vragen bij je op. Koning van de vrede? En al die oorlogen dan? En al die andere ellende in de wereld? Ik zie vooral veel onvrede.

Onvrede in de samenleving. Mensen die zich zorgen maken over de toekomst. Kan ik mijn rekeningen wel betalen? Of een geschikt huis vinden? Hoe zal het gaan met het klimaat? En met de zorg? 

Onvrede op het wereldtoneel. Oorlogen, ziekten en allerlei rampen die mensen overal ter wereld treffen. Waar is die ‘vrede op aarde’ waar de engelen zo lang geleden al over zongen? 

Het eerlijke antwoord? Wij mensen zijn er zelf de oorzaak van dat de vrede ver te zoeken is. Omdat we ons hebben afgekeerd van God. Hij wilde het goede voor ons, maar wij hebben dat opzijgeschoven. God heeft ons gemaakt om in vrede te leven met Hem en onze naasten. Maar in plaats daarvan hebben wij God de oorlog verklaard door Zijn geboden te overtreden en Hem niet lief te hebben. Hiermee is alle ellende en onvrede in deze wereld begonnen.


Maar ik ben toch geen oorlog begonnen? Dat klopt. Maar ben je weleens oneerlijk? Maak je soms ruzie of ben je stiekem jaloers? De meesten van ons zitten niet op een positie waarbij dit meteen grote gevolgen heeft. Maar de kiem van oorlogszucht – zoals jaloezie, hebzucht en oneerlijkheid- zit in ons allemaal. Dus als God het kwaad uit de wereld zou willen verwijderen om voor wereldwijde vrede te zorgen, betekent dit eigenlijk dat Hij heel de mensheid zou moeten verwijderen...! 


Is dit dan einde verhaal? Dat zou terecht geweest zijn, maar GOD HEEFT ZO VEEL LIEFDE VOOR DEZE WERELD DAT HIJ ZIJN ZOON JEZUS ZOND, ALS REDDER EN VERLOSSER. En daar denken we aan bij Kerst. De komst van Jezus naar deze wereld wijst ons erop dat vrede weer mogelijk is. Een heel bijzondere vrede. Jezus brengt vrede tussen God en mens, een vrede die je hart helemaal vervult. 


In de wereld van nu is geen echte vrede te vinden. De omstandigheden kunnen voor een tijd gunstig zijn – en dat is een zegen - maar uiteindelijk krijgen we allemaal te maken met moeite, verdriet, ziekte en rouw. Waar vind je dan vrede? Jezus is gekomen om eeuwige vrede te brengen. Een vrede die losstaat van de omstandigheden waarin je je bevindt. Een vrede die voor altijd duurt. ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs (zoals) de wereld hem geeft, geef Ik hem u’ (Johannes 14 vers 27). In de Bijbel wordt dit omschreven als ‘de vrede van God die alle verstand te boven gaat’. Daarom wilde Jezus komen: om de relatie tussen God en zondige mensen te herstellen. Deze vrede zal uitlopen op een nieuwe hemel en aarde. Een wereld waar de vrede heerst. Vrede op aarde.


Hoe krijg ik dan die vrede? Jezus zegt Zelf: ‘De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabijgekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie' (Markus 1 vers 15). Keer je af van de zonde en geloof de boodschap van de Bijbel. Zoek de echte vrede bij God!

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Bestel een gratis Bijbel, volg een van onze gratis cursussen op onlinebijbelcursus.nl of bezoek een van onze locaties (doordeweeks, tijdens een van de samenkomsten op zondag of een online samenkomst). Van harte welkom!

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten