Volgen, maar tot het einde? | Petrus

Bijbel: Johannes 1 : 41-43

Wat kan het in het leven anders gaan dan gedacht. Wat kan onze hoop de bodem in geslagen worden. Wat kunnen we teleurgesteld zijn in iets of in iemand. En wat doen we dan? Hoe reageren we? Vaak komt dan naar boven wat er diep van binnen leeft.

PETRUS VERTELT HIER EERLIJK OVER. 

Hij is nog jong, visser van beroep, enthousiast en hij weet van aanpakken. Samen met zijn broer Andreas is hij aan het vissen. Plotseling staat Jezus bij hen.  

‘Volg Mij en Ik zal u een visser van mensen maken.’ zegt Jezus tegen Petrus. Dat betekent: verlaat uw vissersberoep, laat uw leven door Mij leiden en Ik ga u een nieuw beroep leren. Petrus doet wat Jezus zegt. Hij heeft Jezus lief gekregen en wil graag bij Jezus horen. Petrus gelooft in eerste instantie dat Jezus gekomen is om hen te verlossen van de Romeinse bezetter en dat er een vrederijk op aarde komt. Er breekt een nieuwe periode in het leven van Petrus aan. Hij wordt een volgeling, een discipel van Jezus. Maar hoe zal het verder gaan? 

PETRUS KRIJGT VEEL ONDERWIJS. 

Regelmatig neemt Jezus Petrus en ook andere volgelingen mee naar een berg bij het meer van Galilea. Daar horen ze over het Koninkrijk van God. Eén van Jezus’ bekendste toespraken wordt de Bergrede genoemd (Mattheüs 5-7). Wereldwijd hebben mensen zich verwonderd over de inhoud. Vele levens zijn er ten goede door veranderd. Juist omdat Hij sprak over recht en gerechtigheid, over zaligheid (echt geluk) en oprechtheid. Ook toen waren mensen onder de indruk van Jezus’ woorden. Hij spreekt zo heel anders dan de religieuze en politieke leiders van die tijd. Hij spreekt met gezag en autoriteit, maar tegelijk laat Hij zien dat Hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Hij kwam niet voor Zichzelf, maar Hij wilde er voor anderen zijn. Hij was innerlijk bewogen met zieken, armen, kreupelen en blinden. Jezus spreekt niet alleen over zaligheid en gerechtigheid, maar laat het ook zien. Ook in het leven van Petrus.  

PETRUS’ SCHOONMOEDER IS ZIEK. 

Op een dag gaat Jezus met Petrus mee naar huis. Daar ligt de schoonmoeder van Petrus. Ernstig ziek. Ze heeft hoge koorts. Wat een spanning en onzekerheid. Zal ze blijven leven? Gaat ze sterven? Vragen die herkenbaar zijn. Jezus raakt haar aan. Op datzelfde moment verdwijnt de koorts. Waar Jezus komt moeten het kwaad en de gevolgen van het kwaad wijken. Want van Hem is gezegd: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten gedragen. En Jezus geneest vele zieken in die tijd. Overal waar Hij komt doet Hij machtige tekenen en wonderen. ‘Want de HEERE opent de ogen van de blinden en richt de gebogene op. De HEERE heeft de rechtvaardigen lief. De HEERE bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe staande. Maar de goddeloze weg keert Hij om. En de HEERE zal in eeuwigheid regeren.’ (Psalmen 146 : 8-10).  

En Jezus laat zien Wie God is. Dat weet Hij, want Hij is de Zoon van God. En Wie Jezus gezien heeft, die heeft de Vader (God) gezien. Door Jezus leert Petrus steeds meer Wie God is. En God is totaal anders als hij gedacht heeft. Dat leert hij vooral in de stormen van het leven, ook wel crisissen genoemd. Momenten dat alles wankelt én de hoop in het leven vergaat.  

PETRUS IN DE STORM. 

‘We gaan naar de overkant van het meer’, zei Jezus op een dag. Meer tekst en uitleg hadden de discipelen niet nodig, ze volgen! De meeste van hen, Petrus in elk geval, waren thuis op het water. Plotseling steekt er letterlijk een storm op. En geen kleintje. Binnen enkele ogenblikken dreigt het schip te zinken of stuk te breken op de golven. Petrus is bang. Hij kijkt de dood in ogen. Geen trots en stoere verhalen meer. Hij schreeuwt het uit! En Jezus, waar is Hij? Hij slaapt, voor in het schip. De discipelen maken Hem wakker: ‘Bescherm ons, wij vergaan!’. 

Te midden van de storm kijkt Jezus hen aan: ‘Kleingelovigen, waarom zijn jullie zo bang?’.  

Daarna staat Jezus op en bestraft de wind en de zee. Direct wordt het stil. Ademloos stil.  

Petrus en de andere roepen verwonderd uit: ‘Wie is toch Deze Jezus, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?’ 

PETRUS GEEFT ANTWOORD. 

Een tijdje later vraagt Jezus aan Zijn discipelen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ De meningen van de mensen waren verdeeld. Sommige zeiden dat Hij een profeet was, anderen zeiden dat Hij Elia was, de grote profeet uit vroeger tijd. Ook vandaag wordt er verschillend over Jezus gedacht. Er zijn mensen die zijn Naam als stopwoord gebruiken, als vloek. Anderen zeggen dat Hij een goed Mens was, een voorbeeld voor ons. Sommige gaan verder en geven aan dat Hij een groot profeet is.  

‘Maar jullie’, zegt Jezus dan, ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoord direct: ‘U bent Jezus Christus, de Zoon van de levende God.’  

‘Zalig (echt gelukkig) bent u Simon, zoon van Jona (andere naam voor Petrus), want deze woorden heeft u niet van u zelf, maar van Mijn Vader (God) Die in de hemel is.’ Dat zijn lovende woorden.   

Maar Jezus heeft dit nog niet gezegd of Hij gaat iets vertellen wat Petrus totaal niet begrijpt.  

‘De tijd is dichterbij gekomen dat Ik gevangen genomen wordt en ga lijden en sterven.’ Dit hadden ze niet verwacht. Jezus, de Zoon van God, lijden en sterven? Ze hadden eerder gedacht dat Hij de vijanden uit het land zou verdrijven en als Koning voor altijd zou regeren hierop aarde, een vrederijk zou stichten waar iedereen naar uitziet. Petrus laat het er niet bij zitten. ‘Dit zal niet gebeuren!’ Met deze strijdlust van Petrus zal  Jezus wel blij zijn. Maar nee.  

PETRUS WORDT GEWAARSCHUWD. 

‘Ga weg achter Mij, duivel! Want wat u nu zegt is niet van God, maar van de mensen. U probeert de Weg die Ik moet gaan te blokkeren.’ Wat zegt Jezus nu? Jezus maakt duidelijk dat deze weg, de weg van lijden en sterven, de wil van God is. En dat Petrus de wil van God niet mág, maar ook niet kán tegenhouden. Want Jezus moet lijden en sterven, anders zal er nooit verlossing komen en vergeving zijn. Dan zal er nooit echte vrede komen, want dan blijft de satan – de grote onruststoker en vernietiger- de macht houden en blijft de deur naar God voor altijd gesloten.  

Lange tijd later krijgt Petrus daar trouwens nog een waarschuwing bij, op het moment dat Petrus zegt: al loopt iedereen bij U weg, Ik zal U nooit verlaten. Maar dan zegt Jezus: ‘Petrus voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij drie keer hebben verloochend’. En dat is ook gebeurd.   

PETRUS VALT. 

Het heeft niet lang meer geduurd. Jezus is inderdaad gevangen genomen. Hij had de macht om Zichzelf te bevrijden, maar heeft dit niet gedaan. Uit liefde voor Zijn volgelingen. ‘Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen (losprijs) voor allen.’ (1 Timotheüs 2 : 6a). Petrus volgt Jezus! Hij wil weten waar de vijanden de overmeesterde Jezus brengen en wat er met Hem gaat gebeuren. Hij krijgt toegang tot de plaats waar Jezus verhoord wordt, maar al snel wordt hij ontdekt. Drie keer wordt hem de vraag gesteld: ‘U hoort toch ook bij Jezus?’ Petrus is bang. Hij wil niet gevangen genomen worden. Hij wil niet sterven. Daarom antwoordt hij, ja zweert hij zelfs: ‘Ik ken Hem niet. Ik hoor niet bij Hem.’ En als Hij dit voor de derde keer gezegd heeft, begint de haan te kraaien. Tegelijk draait Jezus zich om en kijkt Petrus aan met ogen vol liefde. Diep verdrietig gaat Petrus naar buiten. Al zijn trots en hoogmoed is gebroken in dat ene ogenblik. Hoe moet het nu verder? Zou Jezus nog naar Hem willen omzien. Hij heeft Hem zo diep teleurgesteld.  

PETRUS OPGEZOCHT. 

Jezus laat zien dat Zijn liefde, de liefde van God, onvoorwaardelijk is. Want nadat Jezus gedood is aan het kruis en drie dagen in het graf gelegen heeft, staat Hij als de Overwinnaar op. En wat doet Hij dan? Hij zoekt Petrus op. Hij laat zien: Petrus, Ik heb u lief gehad al voordat u geboren was en Ik zal u ook altijd blijven liefhebben. De straf die u de vrede geeft, is op Mij gekomen en door Mijn striemen heeft U genezing ontvangen. En Deze Jezus leeft nog! 

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten