Levenskeus | Ruth de asielzoeker

Bijbel: Ruth 1 t/m 4 

Keuzes maken, dat moeten we allemaal. Het hele leven vraagt steeds om keuzes. Wat gaan we vandaag doen? Wat eten we vanavond? Welke opleiding ga ik volgen? Wat voor werk wil ik doen en waar? Naar welke school laat ik mijn kinderen gaan? Is dit de man of vrouw van mijn leven? Niet elke keuze is even belangrijk, maar er zijn keuzes in het leven die zijn van levensbelang. In de Bijbel lezen we over twee vrouwen die ook moesten kiezen. Ze heten Orpa en Ruth en wonen in Moab. 

Op een dag komen er in Moab vluchtelingen uit het land Israël. Het zijn Elimelech en Naomi, met hun zonen Machlon en Chiljon. Ze hebben het land Israël verlaten vanwege oorlogsgeweld en  hongersnood. Als vreemdelingen proberen ze in Moab een nieuw bestaan op te bouwen. Al gauw komt er groot verdriet. Elimelech sterft. Naomi blijft als weduwe met haar twee zonen achter. Zij krijgen contact met vrouwen uit Moab en het duurt niet lang of ze trouwen allebei. De één met Orpa en de ander met Ruth.  

Zo gaan er tien jaren voorbij, totdat er opnieuw verdriet komt. Na Elimelech sterven ook Machlon en Chiljon. Naomi blijft alleen achter met haar twee schoondochters. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen in haar leven. Dan komt er bericht uit Israël, haar geboorteland. Naomi krijgt te horen dat de HEERE God weer voor voedsel heeft gezorgd. Naomi kan niet langer in Moab blijven. Ze wil terug naar haar eigen land, het land wat de HEERE aan hen gegeven heeft en waar ze Hem kan dienen.  

De Bijbel is het Boek van God. In de Bijbel gebruikt God voor zichzelf verschillende namen. Dat is afhankelijk van de eigenschap van God waarop in dat stukje het accent ligt. Als de naam Jehova of Jaweh wordt gebruikt dan wordt daarin aangeduid dat God de onveranderlijke God is. In het Nederlands wordt die naam vertaald met HEERE.

Daar gaat ze. Terug in de richting van de grens, samen met Orpa en Ruth. Drie graven laat ze achter, met een hart vol smart en gedachten vol bitter verdriet. Orpa en Ruth lopen bij haar, ze houden van Naomi en willen met haar mee. De grens komt dichterbij. Dan staat Naomi stil. Ze kijkt haar beide schoondochters aan en zegt: “Keren jullie nu maar terug naar het huis van je eigen moeder. Ik wens jullie toe dat de  HEERE  voor jullie zal zorgen, net zoals jullie voor mij en mijn zonen gezorgd hebben. Dat de HEERE jullie rust geeft met een nieuwe man.” Daarna geeft Naomi hen beiden een kus, als teken van afscheid. Orpa en Ruth beginnen te huilen en ze zeggen tegen Naomi: “Wij zullen zeker met u meegaan nu u teruggaat naar uw volk.” Maar Naomi schudt haar hoofd en opnieuw zegt ze: “Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om nog een man te hebben en jullie zonen te kunnen geven.” Weer barsten Orpa en Ruth in tranen uit.  

Naomi doet dit om haar schoondochters te beproeven. Orpa en Ruth moeten een keus maken. Mee met Naomi, naar een nieuw leven in een onbekend land of teruggaan naar het oude leven. Orpa kijkt haar schoonmoeder aan en kust haar. Dan draait ze zich om en keert terug, zoals haar schoonmoeder gezegd heeft. Ruth blijft staan en klampt zich vast aan Naomi.  

Naomi merkt het en zegt tegen haar:  “Kijk, je schoonzus is teruggegaan naar haar volk en haar eigen goden. Keer ook terug, ga haar achterna.” 

Maar dan zegt Ruth heel beslist: “Val mij niet langer hiermee lastig, dat ik u zou verlaten en daarna toch weer u achterna zou gaan…, want: waar u heen zal gaan, daar zal ik ook heengaan en waar u zal wonen, daar zal ik ook wonen. Uw volk dat is mijn volk, en uw God, dat is mijn God. Waar u zal sterven, daar zal ik ook sterven en daar zal ik ook begraven worden. Zo zal de HEERE het doen en daar zal Hij voor mij zorgen. En alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en tussen u.” 

Naomi wordt stil. Ze merkt dat Ruth vast voorgenomen heeft om met haar mee te gaan en dat de keus van Ruth, niet zomaar een oppervlakkige keus is. Nee, Naomi hoort dat Ruth hier weldoordacht een goede keus heeft gemaakt. Een levenskeus. Ruth heeft gekozen voor een ander, voor een nieuw leven. Een leven met de God van Naomi, een leven met het volk van God. Ze wil niet langer zonder God leven, ze heeft gezien en gehoord in het leven van Naomi dat de God van de Bijbel de enige ware God is. Haar keus is een geloofskeus.  

Wat een verschil tussen de keus van Orpa en de keus van Ruth. Orpa was wel van Naomi gaan houden, maar ze hield uiteindelijk niet van de God van Naomi. Zij gaat terug naar Moab om haar oude leven weer op te pakken, een leven waarin de HEERE voor haar geen waarde heeft. Ruth gaat met Naomi mee. Als een asielzoeker naar een onbekend land, naar een onbekend volk.  

Hoe is het leven van deze twee vrouwen verder gegaan? Van Orpa lezen we niets meer. Het spoor van haar leven loopt dood. Dat is nog steeds zo voor levens waarin voor de HEERE geen plaats is. Het leven zonder God eindigt in de dood. Van Ruth lezen we wel hoe het verder gaat. Het spoor van haar leven krijgt een wonderlijke wending en eindigt in het eeuwige leven. Wie van hen heeft er nu echt toekomst? 

Het leven van Ruth, hoor maar. Samen komen ze in Israël aan: Naomi en Ruth. Ze hebben niets om van te leven. Maar de HEERE zorgt voor hen. Elke dag gaat Ruth naar de akker, de voedselbank van die tijd. Daar mag ze koren rapen, ook dat was in de Bijbel voorgeschreven. De boer van het land, Boaz, merkt deze vreemdelinge op. Hij hoort dat Ruth haar land verlaten heeft om in een land te gaan wonen, wat vreemd voor haar is. Hij hoort van haar liefde tot Naomi en de God van Naomi. Boaz zorgt ervoor dat Ruth extra voedsel krijgt. Het duurt niet lang of Ruth gaat zelfs met Boaz trouwen. Samen ontvangen ze een kindje, zijn naam is Obed. Jaren later wordt uit de familie van Boaz en Ruth de Heere Jezus geboren. 

Jezus is de Zoon van God. Maria was Zijn moeder, door haar werd Hij ook mens. Hij is de Zaligmaker, Degene Die deze wereld verlost van zonde en kwaad. Hij verloste ook Ruth en maakte haar zalig, dat betekent volstrekt gelukkig. Hij is het die haar een nieuw leven gegeven heeft. De Geest van God overtuigde Ruth ervan dat zij die rijke en goede keus moest maken. Daarom kon zij dat doen. Het is de Heilige Geest Die levens verandert. Dat deed Hij toen, dat doet Hij vandaag nog steeds. Daarvoor gebruikt Hij de Bijbel, Zijn Woord. In de Bijbel lezen we over de God van Naomi en Ruth. Daarin lezen we wat eeuwig leven is! Nieuw leven, wat Hij ook u wil geven, waardoor u dezelfde keus als Ruth mag maken. Een keus, waar u nooit spijt van zult krijgen, maar eeuwig gelukkig mee zult zijn.    

Johannes 17 : 3
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten